ספרים

צילום כריכה: יח"צ

בסוף נשאר הפרוטוקול

ספרו של אריה זהר, מי שעבד 46 שנים במזכירות הממשלה, רוב השנים כמשנה למזכיר, לצידם של תשעה ראשי ממשלה (למעט בן-גוריון, שרת ואשכול), הוא מורה נבוכים לסדרי העבודה של הממשלה

צילום כריכה: יח"צ

של"ג בלבנון

הספר הוא תוצר של מחקר של המחלקה להיסטוריה בצה"ל ונסמך על מסמכים ראשוניים, ובהם סטנוגרמות של ישיבות הממשלה, סטנוגרמות של דיונים בראשות שר הביטחון בפיקוד הצפון, פקודות ורשימות של נציגי המחלקה להיסטוריה
Subscribe to ספרים