Opinions

אילוסטרציה: Bigstock

אינטרסים ואינטרסים גוברים

התהליכים המתרחשים באזורנו, וגם ברחבי העולם, משרטטים מפה של אינטרסים שונים של מכלול השותפים. תא"ל (מיל') ניצן נוריאל על מה שמתחולל בין השחקנים המובילים והאינטרסים שמכוונים אותם

המהומות בגבול עזה באמצע מאי (צילום: AP)

המבצע שהיה והמבצע שיהיה

גם בסבב הלחימה שהתרחש השבוע בגזרת עזה, חמאס היה זה שיזם את המהלכים והכתיב את הקצב והכיוון אליו אנו הולכים. בלי שינוי משמעותי בתחום הזה שום דבר לא ישתנה כאן. דעה

צילום: דו"צ

מהלכים על חבל דק

העימות בין ישראל ואיראן סביב בניית הכוח האיראני בסוריה הולך ומסלים. גם רוסיה וארה"ב נמצאות במסלול התנגשות. אהוד עילם על המציאות המתוחה בגבול הצפוני של ישראל

bigstockphoto

אם החיסול במלזיה הוא של המוסד, הוא לא קשור לאמל"ח של חמאס. דעה

גם אם נניח כי המוסד חיסל את אל-בטש, הוא עשה זאת מסיבה מסוימת אחרת, שאינה קשורה לאמל"ח של חמאס. להרים תשתית איסוף וביצוע במלזיה, לסכן צוותים של המוסד, ולסכן תשתית איסוף ותיקה סביב פעילות חמאס בחו"ל, אלו שיקולים שמטים את הכף רק אם אל-בטש היה מעורב במשהו קריטי לאיום על מדינת ישראל. כמו תשתית קריטית מסוג מסוים
Subscribe to Opinions